Fokusgruppsmöten på Reumatikerförbundet i november

Reumatikerförbundet är sedan 2010 samarbetspartner i projektet EUMUSC.NET. EUMUSC.NET är ett europeiskt projekt som stöds av EU och EULAR i syfte att förbättra vården av rörelseorganens sjukdomars i Europa. Det stöds av EG, genom EULAR och professionella, vetenskapliga och patient organisationer i 22 centra i Europa och varar i tre år (2010 - 2013).

 

Projektet är nu i fasen att identifiera hinder för bästa möjliga vård, samt påvisa och sprida goda exempel och slutligen föreslå evidensbaserade rekommendationer till EU gällande bästa möjliga vård och behandling och det arbetet leds av Diakonhjemmet Sykehus Oslo. Läs mera här

I det arbetet ingår att Reumatikerförbundet och Reumatikerdistriktet i Stockholm genomför två Fokusgruppsmöten i november 2012 med deltagare som har diagnoserna Ledgångsreumatism RA respektive Artros.  

Vår Fokusgruppsfrågeställning är  "Vad är viktigt för att möjliggöra ett framgångsrikt genomförande/införande  av standard/ riktlinjer för vård och behandling för Ledgångsreumatism RA respektive för Artros”

Frågor om Fokusgrupperna besvaras av Rolf Greiff Reumatikerförbundet eller av Johan Hammarström 

på Reumatikerdistriktet i Stockholms län  

Läs mera om projektet EUMUSC.NET

Välkomna

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler