Influensatider – Att tänka på

I influensatider är det viktigt att skydda sig mot sjukdom. Det gäller särskilt om man har en reumatisk sjukdom. Reumatikerförbundet har frågat Meliha C Kapetanovic, överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund och årets mottagare av Nanna Schwartz-stipendiet, om råd inför vaccination.

Kan personer med reumatiska sjukdomar ta influensavaccinet?

– De allra flesta patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar kan vaccinera sig mot influensa. Influensavaccinet är ett icke-levande vaccin vilket innebär att det kan ges till patienter som får immunförsvarssänkande behandling (immunsupprimerande behandling) exempelvis methotrexate, biologiska läkemedel med olika verkningsmekanism, samt de nya så kallade JAK-hämmarna. Men vissa av våra behandlingar kan leda till sämre vaccinsvar och därmed sämre skydd.

Gäller det för alla reumatiska diagnoser?

– Det finns inga vetenskapliga studier som visar att patienter med någon reumatisk sjukdom inte ska vaccineras mot influensa, det vill säga rekommendation om årlig influensavaccination gäller alla diagnoser inom reumatologi. Men det är alltid bra att vaccinera sig när man mår bra i övrigt. Det vill säga om möjligt när den reumatiska sjukdomen är under kontroll.

Är det något särskilt som man ska tänka på innan man tar vaccinet?

– Patienter som behandlas med Mabthera svarar sämre på flera vacciner och då är det bra om man vaccineras tre till fyra veckor före start av Mabthera-behandlingen eller minst fyra månader efter senaste Mabthera-dropp då effekten av läkemedel börjar avta, och det finns största chans att man utvecklar ett skydd mot infektion.

Rekommenderar du att man tar influensavaccinet?

– Ja, det gör jag verkligen. Det bästa är att undvika att drabbas av influensa som kan bli en svår sjukdom speciellt hos våra patienter som i de flesta fall behandlas med läkemedel som nedsätter immunförsvaret. Dessutom kan influensa leda till komplikationer, exempelvis lunginflammationer. Men patienter som vet att de inte tål vaccinet eller är allergiska mot någon bestående del av vaccinet borde undvika vaccination. I dessa fall är det bäst att diskutera med sin reumatolog.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler