Innovativa Appar och webbverktyg presenterades på EULAR PARE

"Self-management" (egenvård) var ett återkommande tema på seminarium arrangerade av PARE, Patient Against Rheumatism och HP, Health Professionals.

Flera nya verktyg, framför allt i form av appar eller webbasserade verktyg för att öka möjligheten till Self-management presenterades. Däribland den av Reumatikerförbundet stödda tRAppen som visades av fysioterapeuten Åsa Revenäs.

En studie om personers kunskap om mätmetoder för att mäta fysisk aktivitet visade att två tredjedelar av deltagarna tyckte att det var viktigt att mäta fysisk aktivitet. Hälften av dem saknade dock information om mätmetoderna och hur det kunde göras.

Vad tar vi med oss hem och var ligger vår utmaning inom området fysisk aktivitet och träning för framtiden?

- Det vi främst vill ta med oss hem i år är utmaningen som ligger inom begreppet Self-management, menar Elin Löfberg, sjukgymnast inom reumatologi samt Reumatikerförbundets redaktör för förbundets träningsblogg.

- Vi behöver i samverkan med professionen förmedla kunskap om hur ofta, på vilket sätt, och med vilken ansträngningsnivå man bäst tränar för att uppnå bästa hälsoeffekt vid reumatisk sjukdom och hur man mäter detta över tid. Viktigt är också att vi arbetar för konkreta verktyg som ännu tydligare och bättre stöttar den enskilda medlemmen till att kunna påverka sin egen upplevda hälsa, säger Elin Löfberg.

Träningsblogg

Reumatikerförbundets träningsblogg presenterades också under en PARE session som hade namnet ”More than drugs”.

- Här fick vi möjlighet att beskriva hur träningsbloggen utvecklats sedan projektstarten 2011 till att idag vara en del av Reumatikerförbundets digitala plattform. Träningsbloggen är till för att sprida kunskap och inspiration samt att stötta våra medlemmar till ett fysiskt aktivt liv trots reumatisk sjukdom, berättar Elin Löfberg.

Ledord och Atroskollen

Kristin Blidberg, forskningschef på Reumatikerförbundet, presenterade Reumatikerförbundets forskningsrapport Ledord. Den är framtagen för att skapa intresse för den viktiga forskningen som sker i Sverige om sjukdomar i rörelseorganen. Läs mer här.

Kristin Söderlund presenterade även Artroskollen som är en upplysningskampanj från reumatikerförbundet för att öka allmänhetens medvetenhet om Artros. Läs mer här

Reumatikerförbundet träffade många potentiella samarbetspartners under veckan och ser fram emot fortsatt utbyte av erfarenheter med många av de andra patientorganisationerna runt om i Europa.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler