Inte bara vittvätt i landstingstvätten

Tidningarnas Telegrambyrå, TT har under veckan uppmärksammat att personalen på landstinget är slarviga med att tömma fickorna innan kläderna skickas på tvätt. Journalanteckningar, märkningar på prover och dödsattester hamnar i tvätteriet.

Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson har blivit intervjuad i frågan och hon säger bland annat så här, citerat från TT:

”Att vem som helst kan läsa delar ur min journal, eller en doktors personliga anteckningar om mig, om jag har varit och testat mig för hiv eller gjort en abort, det ger en känsla av otrygghet, säger Anne Carlsson. Hon pekar också på riskerna det innebär med de bortslarvade patientuppgifterna, om viktiga delar försvinner ur en journal. Anne Carlsson har förståelse för att sjukvårdspersonal kan missa ibland, men hon har själv varit på studiebesök på tvätteri och sett hur mycket föremål och anteckningar det är som glöms.”

Några tidningar som uppmärksammat frågan är Nerkies Allehanda, Norra Skåne, Sydsvenskan och Barometern, följ länken för att läsa artikeln i Barometern.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler