Internationell uppsatstävling

"Att ta kontrollen över mitt liv: arbete tillsammans med vården för att nå mina personliga mål" är temat för uppsatstävlingen Edgar Stene Prize som pågår fram till sista december i år.

Skriv en kort uppsats (inte mer än 2 A4-sidor) om dina egna erfarenheter av att ta kontrollen över och förbättra ditt liv med sjukdomen. Vilken roll har vården spelat? Vad har du lyckats med och hur gjorde du?

Den som vill veta är PARE, patientorganisationernas del av EULAR, det europeiska samarbetsorganet för reumatiska frågor i Europa. 

Skicka in en kort uppsats (på svenska) till Reumatikerförbundet före den 31 december 2014 så utser vi en svensk vinnare som får tävla med sin uppsats mot övriga europeiska bidrag.

Den internationella juryn utser sedan en vinnare den 15 mars 2015. Priset är 2000 euro och en gratis resa med uppehälle till nästa års stora EULAR-konferens i Rom!

Läs mer om tävlingen och tävlingsreglerna i bifogade PDF-filer (OBS språket i bilagorna är på engelska).

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler