Internationella fibromyalgidagen – 12 maj

Internationella fibromyalgidagen infaller den 12 maj. I samband med dagen ordnar Reumatikerförbundet en föreläsning kring fibromyalgi i Hofors. Föreläsningen äger rum den 14 maj.

Smärtsamt många lever med långvarig smärta i Hofors och Torsåker

Cirka 10 procent av befolkningen har utbredd smärta, och 1–3 procent har fibromyalgi. I Hofors kommun lever nästan 1 000 personer med utbredd smärta i kroppen och fler än 100 personer har fibromyalgi. I Torsåker ser det likadant ut.

Ny kunskap visar att det är möjligt för personer med fibromyalgi att förbättra sin fysiska kapacitet och hälsa med styrketräning. Träning lindrar smärta. För att uppmärksamma de framsteg som gjorts inom smärtforskningen arrangerar Reumatikerförbundet en föreläsning.

 – Samhällskostnaden för långvarig smärta beräknas till cirka 90 miljarder, varav bara en tiondel går till vård och behandling. Jag anser att det finns en hel del vården kan göra för ett bättre omhändertagande av de här patienterna, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Information om föreläsningen:

Föreläsare: Lena Johansson, leg fysioterapeut, Gävle.
Datum: 14 maj
Tid: 18.00
Plats: Hofors Folkets hus, lokal Freja.

Föreläsningen är öppen för allmänheten och press. För mer information, kontakta Annelie Norberg, ombudsman, Reumatikerförbundet, tel 08-505 805 35. Mail Annelie.Norberg@reumatiker.se

Om fibromyalgi:

Fibromyalgi karakteriseras av långvarig generaliserad smärta och förekommer hos en till tre procent av befolkningen, varav majoriteten är kvinnor. Kännetecknande är att smärtan ökar till följd av belastande aktiviteter, vilket kan bero på störningar i musklerna och/eller på bristande smärtreglering. Många beskriver även trötthet, nedsatt fysisk funktion och svårigheter att klara vardagsaktiviteter och förvärvsarbete, vilket sammantaget sänker livskvaliteten.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler