Invigning på sjukhuset som knyter banden

Idag invigdes Centrum för reumatologi – en ny akademisk vårdenhet i reumatologi inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Representanter från Reumatikerförbundet och reumatikerdistriktet Stockholm var på plats när banden knöts.

Centrum för reumatologi ska säkerställa tillgången på reumatologisk specialistvård samt knyta forskning och utbildning närmare vården av patienter med tidiga ledbesvär. Vårdenheten har ett särskilt uppdrag i att utveckla och testa nya e-hälsolösningar och arbetssätt i nära samarbete med patienter.

– De som har reumatiska sjukdomar är frekventa besökare inom sjukvårdens olika delar. Att flytta delar av reumatologin till primärvården är rätt väg att gå och att därtill knyta resurser som fysioterapeuter och öppna upp för digitala lösningar för att underlätta patientens egen medverkan, är något som vi länge efterfrågat, säger Kristina Söderlund, politisk sakkunnig på Reumatikerförbundet.

Centrum för reumatologi erbjuder vård till patienter med misstänkt inflammatorisk reumatisk sjukdom och patienter med känd reumatisk sjukdom.

– Reumatikerförbundet tycker att Stockholms läns landsting här visar på ett gott exempel och vi hoppas verkligen att det kommer sprida sig till andra landsting i landet. Det här är dessutom helt i linje med det som Göran Stiernstedt tar upp i sin utredning om framtidens sjukvård, säger Kristina Söderlund.

Läs mer på reumatologicentrum.se.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler