Jag gör dig frisk, sa Försäkringskassan

En genomgång som Ekot har gjort visar att i statistik från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen räknas den som nekats sjukpenning och sjukersättning på deltid, som att de är i arbete. De innebär att de som är sjuka ses som att de är tillbaka i arbete. I siffrorna som ligger till underlag för politiska beslut försvinner alltså informationen om människors verkliga situation. 

Detta är något som Reumatikerförbundet beskrivit gång på gång. De rådande reglerna inom sjukförsäkringen ställer en stor grupp kroniskt sjuka utanför systemet. De får klara sig på sin kvartstid eller halvtid. Har de även oturen att bli arbetslösa kan det innebära att de inte heller är berättigade A-kassa.

Detta system är inte värdigt i ett välfärdsland som Sverige.

Med anledning av ovanstående kommer Anne Carlsson Ordförande i Reumatikerförbundet att kontakta den parlamentariska socialförsäkringsutredning för att påtala dessa uppenbara brister.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler