Jämlik vård jämförs

De första jämförelserna om hur jämlik vården är i Sverige har nyligen presenterats av Socialstyrelsen i deras öppna jämförelser. Och rapporterna kommer även att utvecklas framöver.

Socialstyrelsen kom strax före jul ut med en unik öppen jämförelse om jämlikvård som är den första i sitt slag.

I de indikatorer som redovisas framkommer att det finns skillnader mellan utbildningsnivåer när det gäller till exempel dödlighet och återinskrivningar. Lägre utbildningsnivå innebär högre dödlighet. Men för äkemedelsbehandlingar är inte resultaten lika tydliga. 

När det gäller information och bemötande tycks åldern spela in och betyder mer för utfallet än vad utbildningsnivån gör.

Socialstyrelsen skriver att det inom de olika landstingen finns olika förutsättningar när det gäller socioekonomi, sjuklighet, personaltillgång och vårdplatser, som förstås kan påverka utfallet.

Under de kommande åren kommer Socialstyrelsen att utveckla sin rapportering om jämlik vård.

Här kan du läsa mer om öppna jämförelser om jämlik vård.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler