Julhälsning till riksdagen – inför statlig, nationell rehabiliteringspeng

Innan jul skickade Reumatikerförbundet en julhälsning och ett träningsband till många av Sveriges riksdagsledamöter.

– Vi har gratulerat dem till uppdraget att företräda svenska folket de närmaste fyra åren. Vi har höga förväntningar på att de ska jobba för att förbättra livet för personer med reumatiska sjukdomar, säger Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson.

Under Reumatikerförbundets paroll #RättTillRörelse har Reumatikerförbundet lyft vikten av rehabilitering för personer med reumatiska sjukdomar. I en enkät som riksdagskandidaterna fick svara på innan valet ställde sig många positiva till införandet av en statlig, nationell rehabiliteringspeng. Nästan varannan kandidat på valbar plats till riksdagen visade sig vara positiv till förslaget genom att svara ”Ja, absolut” eller ”Ja, kanske” (11,6 respektive 37,9 procent). Cirka 35 procent svarade att de inte vet och övriga sa nej.

– Bra rehabilitering innebär att människor ges möjlighet att träna rätt, må bättre, få en ökad livskvalitet och en större arbetsförmåga. Idag styrs tillgången till god rehabilitering av boendeorten, och då vet vi att landsting och kommuner prioriterar rehabilitering olika och ibland inte alls, säger Lotta Håkansson.

Reumatikerförbundet kommer att bjuda in riksdagsledamöterna till fortsatta samtal nästa år om hur rätten till god rehabilitering kan säkras genom ett nationellt rehabiliteringsstöd.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler