Konstruktiv debatt om framtidens cykling i Cykelriksdagen

Det var mycket fokus på infrastruktur och säkerhet när representanter från sex riksdagspartier debatterade i ”Sveriges cykelriksdag”, en av höjdpunkterna på Cykelmässan 2018.

Bortsett från några tjuvnyp i andra frågor var politikerna överens i mycket. Cykeln har framtiden för sig, både med tanke på miljön och för folkhälsan, men för att nå dit måste det till satsningar på bra infrastruktur för att få folk att välja cykeln som färdsätt.

Grusiga cykelbanor

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, tog upp att åtta av tio olyckor är singelolyckor och att de ofta beror på bristande underhåll, till exempel grusiga cykelbanor. Eftersom ansvaret idag ligger på kommunerna kan det skilja sig stort beroende på var man cyklar. Flera partier ville därför flytta på det så kallade sektoransvaret, antingen till trafikverket eller till SKL.

Säkerhet

Ett förslag om minsta avstånd till cyklister vid omkörning togs upp av Jakob Forsmed (Kd). Enligt förslaget ska motorfordon hålla minst 1,5 meter vid omkörning. Lorentz Tovatt (Mp) ville också se att man alltid anlägger cykelbanor vid så kallade 2+1-vägar, där vajerräcken ofta gör det svårt för cyklister att få plats.

Tillgänglighet

Ett perspektiv som tyvärr saknades var tillgänglighet som bara nämndes i förbifarten när frågan om elcykelpremien togs upp. Alla partier var överens om att cykling är positivt för folkhälsan i stort, men att cykeln är ett särskilt bra motionsverktyg för de med nedsatt funktionsförmåga nämndes inte.

---


Om Sveriges Cykelriksdag

Sveriges Cykelriksdag arrangeras av Cykelfrämjandet och Svensk Cykling, med representanter från riksdagspartierna och en expertpanel.

Deltagare på Sveriges Cykelriksdag

Karin Ernlund – Centerpartiet

Jakob Forssmed – Kristdemokraterna

Nina Lundström – Liberalerna

Sofia Arkelsten – Moderaterna

Lorentz Tovatt – Miljöpartiet

Johan Andersson – Socialdemokraterna

Emma Wallrup – Vänsterpartiet


Experter

Anna Niska – VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Krister Isaksson – Sweco

Tony Grimaldi – Cycleurope

Helena Stigson – Folksam

Eddie Forsman – LOK-gruppen

Lars Strömgren – Svensk Cykling

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler