Läkemedelskostnaden ifrågasätts

Det behövs en mer dynamisk prissättning på läkemedel som har patentskydd annars riskerar dyra läkemedel hota en god vård för alla. Det skriver fem ledamöter från Stockholms läns läkemedelskommitté på DN debatt. 

 

I artikeln nämns de biologiska läkemedlen (TNF-hämmare) som används vid behandling av bland annat reumatoid artrit (ledgångsreumatism) som till en början har haft ett högt pris för en förväntad liten förskrivning men som idag användas i ökad omfattning.

För många av Reumatikerförbundets medlemmar har behandling med TNF-hämmare inneburit en revolution. Från att tidigare varit sjukskriven kan många nu delta i arbetslivet. Vi vet att kostnaden för dessa läkemedel är hög men finns det ett medicinskt behov så måste det styra förskrivningen. Under de senaste åren har det förts en debatt i olika landsting om att kostnaderna för bland annat biologiska läkemedel gör att läkemedelsnotan slår i taket och begränsningar har därför införts. 

Reumatikerförbundet håller med författarna om att vi riskerar att hamna i en svår prioriteringsdebatt där dyra läkemedel till en viss grupp står mot andra gruppers angelägna sjukvårdsbehov. Därför välkomnar vi diskussionen om en mer dynamisk prissättning som möjligör goda villkor för de forskande företagen men som också gör det möjligt att fler patienter kan behandlas med avancerade läkemedel samtidigt som andra patienter får sina behov tillgodosedda.

Läs artikeln här.

Läs också pressmeddelandet; Viktiga läkemedel för behandling av reumatiska sjukdomar kvar inom högkostnadsskyddet

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler