Lansering av ny hemsida för Reuma Utveckling AB

Reumatikerförbundets helägda bolag Reuma Utveckling AB har lanserat en ny spännande hemsida www.reumautveckling.se

Bolaget bedriver utvecklingsverksamhet, produktion och försäljning av studie- och informationsmaterial, utbildningsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet på för reumatiker angelägna områden.

Reuma Utveckling genomför tester av produkter och förpackningars hanterbarhet.

Reuma Utveckling bedriver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar.

Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och adekvat behandling. Utbildningarna sker oftast i samarbete med läkemedelsföretag och/ eller i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. 

Sedan 2001 deltar mer än 1000 vårdpersonal per år i Reuma Utvecklings fortbildningskurser.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler