​Lena Öhrsvik har gått bort

Reumatikerförbundets tidigare ordförande Lena Öhrsvik har gått bort efter en längre tids sjukdom.

Lena Öhrsvik tillträdde som förbundsordförande 1995 och verkade till och med 2005. Hon var även sammankallande till valberedningen.

Som ordförande var Lena Öhrsvik mycket uppskattad. Från sin tid som riksdagsledamot hade Lena Öhrsvik ett rikt kontaktnät som hon tog med sig och vidareutvecklade hos Reumatikerförbundet. Under hennes ordförandeskap klev Reumatikerförbundet fram som en viktig opinionsbildare vilket lade grunden för den roll förbundet idag har inom vård- och patientfrågor.

Lena Öhrsvik blev 72 år. Ett längre minnesord kommer att publiceras inom kort.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler