Lindra myositen med rätt träning

Fysisk träning är bra för alla, men extra gynnsamt för personer med myosit.
– För 14 år sedan kunde jag ibland knappt stå upp, men i dag kan jag cykla mellan två och tre mil, säger Pia Bergström, 66.

-------------------------------------------------------

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #4.

-------------------------------------------------------

Träning ger hälsoeffekter och minskar risk för hjärtkärlsjukdom för alla. För personer med myositsjukdom ger det starkare muskler, som bidrar till bättre uthållighet. Den som tränar orkar helt enkelt mer.

Pia Bergström har deltagit i en studie vid Karolinska sjukhuset, som sjukgymnasten Li Alemo Munters ansvarade för. Inriktningen var vilken nytta patienter med myosit, som polymyosit eller dermatomyosit, och muskelsvaghet kan ha av fysisk träning.

– Jag kände under tiden som studien pågick att jag blev starkare, säger Pia Bergström, 66 år, i Grödinge utanför Södertälje. Jag orkade cykla längre och snabbare, och blev dessutom både piggare och gladare. Jag orkar inte göra allt som jag gjorde innan jag blev sjuk men jag kan vandra en halvmil och cykla flera mil.

Efter studien fortsätter Pia med träning en gång i veckan på Karolinska sjukhuset, och nästan varje dag hemma. Det handlar om gymträning med vikter, kompletterat med cykel, promenader eller skidåkning.

– Om jag inte tränar märker jag av det direkt. Jag tappar kondition, ork och muskelkraft.

Men det går fortare att komma tillbaka i dag i och med grundstyrkan som jag har arbetat upp, säger Pia Bergström.

I studien, som pågick några ­månader, fick deltagarna låna hem en träningscykel som de ­cyklade på en gång i veckan. De skulle bli varma och flåsiga. Två gånger i veckan fick de dessutom tränings­cykla på sjukhuset.

Deltagarnas syreupptagningsförmåga testades före träningsperioden och direkt efter tolv veckors träning. Alla i studien svarade bra på träningen. De förbättrade sin syreupptagningsförmåga med i snitt 20 procent. Musklernas uthållighet fördubblades så att deltagarna orkade cykla dubbelt så länge i ett uthållighetstest.

– Vi kunde se att de som tränar och ökar sin uthållighet får en lägre sjukdomsaktivitet och att det förbättrar den hälsorelaterade livskvaliteten. Tillsammans med läkemedel förbättrar träningen behandlingen, säger Li Alemo Munters.

Den bästa formen av träning för patienter i en kronisk fas av sin sjukdom verkar vara uthållighetsträning, alltså träning som tar längre tid, med lägre belastning och flera repetitioner. Träningen ska kännas ansträngande men det ska gå att hålla på en stund, som till exempel vid raska promenader och cykelträning. Det visar sig också vara mer effektivt med en viss kontroll av hur träningen utförs.

– Utifrån våra studier är det bättre att träna med stöd av en sjukgymnast, det ger bättre effekt än att träna själv, säger Li Alemo Munters.

Text: Fredrik Hed

-----------------------------

Fakta

Detta är myosit

Myosit är en inflammatorisk, ­reumatisk muskelsjukdom, som leder till muskelsvaghet i ben och armar samt smärta i musklerna. Även leder och lungor kan påverkas.
Det finns flera former av myosit; polymyosit, dermatomyosit och inklusionskroppsmyosit, som är den ovanligaste formen. Ögonmuskel­myosit är också mycket ovanligt.
Behandlingen består av kortison och immunhämmande läkemedel. Träning är en viktig del av behandlingen.

Så här ska du träna

Här tipsar sjukgymnasten Li Alemo Munters om det bästa sättet att motionera för dig med myosit. Målet är att träna minst tre gånger per vecka. Varje pass kan delas upp i fyra delar:

  1. Först 10 minuters uppvärmning, till exempel i form av rask promenad eller cykling.
  2. Sedan cirka 30 minuter cykelträning på en intensitet som känns ansträngande och leder till andfåddhet.
  3. Därefter mellan 10 och 20 minuter muskulär uthållighetsträning, med en vikt som muskeln orkar lyfta max 20 gånger.
  4. Passet avslutas med stretching.

Träningen bör de två första veckorna vara lättare, sedan ska belastningen och ansträngningsgraden öka successivt.

Totalt bör varje pass helst vara runt 60 minuter.

Träningen ska pågå i 12 veckor för att leda till de gynnsamma effekterna. Regelbundenhet är också viktigt.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler