Lotta Håkansson – ny förbundsordförande

På Reumatikerförbundets förbundsstämma, den 3–4 juni, valdes Lotta Håkansson till ny förbundsordförande för Reumatikerförbundet. Lotta Håkansson valdes enhälligt av ombuden att bli förbundsordförande de kommande fyra åren. 

Lotta Håkansson har varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, ledamot i EU:s regionkommitté, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings internationella beredning. Idag arbetar hon på Prime som senior rådgivare. Lotta Håkansson är uppvuxen i Blekinge, men bor i Stockholm.

– Jag är glad och hedrad att bli vald. Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med många engagerade och kunniga medlemmar. Deras engagemang för personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen gör Reumatikerförbundet till ett patientförbund och funktionshinderorganisation att räkna med, säger Lotta Håkansson.

– Det är med stor förväntan som jag ser fram emot att vara ordförande i Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundet är, efter staten, den största enskilda givaren till forskningen om reumatiska sjukdomar. Jag är glad att som ordförande få bidra till uppfyllandet av vår vision om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta, säger Lotta Håkansson.

Lotta Håkansson efterträder Hans Håkansson som ordförande. Hans Håkansson valdes på Reumatikerförbundets extrastämma hösten 2016 och aviserade redan då att han skulle lämna ordförandeskapet på stämman i år.

Hans Håkansson fortsätter 

– Det har varit en rolig och spännande tid som ordförande. I förbundsstyrelsen har vi lagt särskilt fokus på de organisatoriska frågorna, och vi har kommit en bra bit på väg för att skapa en tydlig struktur och transparens i förbundet, säger Hans Håkansson.

– Jag är övertygad om att Reumatikerförbundets medlemmar har gjort ett bra ordförandeval. Med Lotta Håkansson som ordförande får Reumatikerförbundet en ledare som har förmågan att få hela organisationen att sträva åt samma håll, säger Hans Håkansson.

Hans Håkansson kommer att fortsätta som förste vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Val av ledamöter

Under stämman valdes även nya ledamöter. Den nya styrelsen består av följande personer: Hans Håkansson, Förste vice ordförande, Tommy Olsson, Andre vice ordförande.

Ledamöter: Lars Cöster, Christina Dahlström, Ritva Elg, Mats Griph, Gunilla Göran, Elin Hoffner, Suzanne Ahlkvist och Pia Lennberg.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler