Lundaforskare får 1,3 miljoner kronor för forskning kring ovanliga och allvarliga reumatiska sjukdomar

Docenterna Roger Hesselstrand och Ola Nived uppmärksammas av Reumatikerförbundet för sin forskning om de allvarliga systemsjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE) och systemisk skleros (SSc, sklerodermi).

I Lund har det under många år funnits ett specialintresse för denna sjukdomsgrupp. Sjukdomarna är allvarliga och kan drabba kroppens olika organ och kan ge hjärt-/kärlsjukdom. 

Den som har SLE, Systemisk Lupus Erythematosus, lever med ett krig i sin kropp. Sjukdomen drivs av autoantikroppar som riktar sig mot den egna vävnaden, vilket kan ge inflammationer i stort sett i vilket organ som helst. Det kan vara förutom i leder, muskler och hud vara i lungor, hjärta eller i njurar.

Det finns ingen optimal behandling för SLE. De som lever med den kroniska sjukdomen lever också med risken att få ett skov, att sjukdomen blommar upp, med obotlig organskada som resultat. Syftet med forskningen är bland annat att kunna förutse om ett skov är under uppsegling.

Ett stort antal SLE-patienter har följts varannan månad under minst två år för provtagning och registrering av sjukdomsaktivitet. Syftet är att utveckla metoder för att bedöma sjukdomsaktivitet, hälsotillstånd och organskada vid SLE. 

Systemisk skleros (sklerodermi)är en annan ovanlig reumatisk systemsjukdom med svåra konsekvenser. Patienterna har en förhöjd dödlighet och nedsatt livskvalitet samt arbetsförmåga. För den här gruppen finna ingen bra behandling.

I Lund har forskarna sedan 1982 samlat in uppgifter och biologiskt material från många patienter med sklerodermi. Forskningen har rönt framgång och framtiden ser ljus ut, med ett stort antal nationella som internationella forskningsprojekt. 

"- De reumatiska systemsjukdomarna kan ge väldigt allvarliga konsekvenser och forskning på detta område känns väldigt viktig", säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler