Lyckad mässa för Reumatikerförbundet och Unicum

Reumatikerförbundet och design- och kunskapscentret Unicum ställde för första gången ut på förpackningsmässan Scanpack i slutet av oktober 2009.

Temat var lättöppnade förpackningar vilket var en av tre nyheter på mässan i år. Intresset för att lära sig mer om detta ämne var stort. Bland de intresserade besökarna fanns både företag, studenter och lärare från nordiska designskolor samt verksamma förpackningsdesigners. Många värdefulla kontakter knöts.

Unicum är huvudansvarig för utveckling av Reumatikerförbundets testmetod för olika produkters hanterbarhet. Unicums Lena Lorenzen, professor i industridesign, höll föredrag om denna metod och i montern visade man exempel på de senaste testade och godkända produkterna.

På mässan presenterades även två nya utbildningar som startar till hösten 2010 på Mittuniversitetet i Sundsvalls industridesignavdelning och som har utvecklas i samarbete med Unicum. Den ena är en distansutbildning i ”Design av lätthanterliga förpackningar”. Kursen är på 7,5 hp i kvartsfart och vänder sig till designer och förpackningsutvecklare. Den andra utbildningen är en tvåårig internationell mastersutbildning i "Design for All".

Läs mer i artikel i Ljusnan den 27 oktober

samt om Unicum på deras hemsida

 

bildtext, går ej att få in bilder idag

Unicums och Reumatikerförbundets gemensamma monter på Scanpack 2009.


​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler