Lyft på locket

Sax, tång eller tänder och en stor dos tålamod. Det är redskap som kan krävas för att öppna vissa medicinförpackningar. Det här vill forskaren Giana Carli Lorenzini ändra på.

Från Reumatikervärlden #6, 2019. 

Text: Karin Persson

När Reumatikervärlden efterfrågade exempel på förpackningar som är svåra att få upp strömmade läsarberättelserna in. De flesta rör medicinförpackningar. Det handlar om tabletter som är smått omöjliga att trycka ut och om burkar där det krävs tryckande, vridande och bändande – på en och samma gång – för att öppna locket. Med andra ord långt ifrån optimalt för den som har problem med styrka eller rörlighet i händerna. Många behöver be om hjälp eller använda verktyg som knivar och tänger för att kunna ta sin medicin.

Det här är något som forskaren Giana Carli Lorenzini känner väl igen. Hon disputerade nyligen vid Lunds tekniska högskola med en avhandling om just läkemedelsförpackningar. I sitt arbete har hon gått igenom tidigare forskning på området och intervjuat förpackningsleverantörer, läkemedelsproducenter och patientorganisationer för att ta reda på vilka problem som finns och hur vi kan få mer användarvänliga förpackningar.

– Jag ville gärna förstå varför vissa problem kvarstår i åratal. Från mitt perspektiv är det så att du kan ha ett perfekt läkemedel, men om folk inte tar det korrekt spelar det ingen roll, säger hon.

En av huvudorsakerna till att en svåröppnad burk kan fortsätta att saluföras under lång tid, trots att tillverkarna är väl medvetna om problemet, är att mediciner och dess förpackningar styrs av flertalet strikta regleringar. För att få säljas måste de gå igenom en lång process. När ett läkemedelsbolag väl fått sin medicin godkänd vill de därför behålla den på marknaden så länge de kan. En annan anledning till trögheten är att de maskiner som producerar förpackningarna är väldigt dyra att bygga.

– Många tänker att det väl bara är att ändra, men det är inte så enkelt. De flesta känner inte till vilka stora nätverk av leverantörer och tillverkare som är inblandade. Själva förpackningen är bara en liten del av det hela.

När det kommer nya mediciner som ska ut på marknaden finns det emellertid tillfälle att också skapa en helt ny förpackning. Giana Carli Lorenzinis råd till företagen är att tänka på användarvänligheten så tidigt som möjligt i processen. Helst bör de från början bygga maskiner som enkelt kan anpassa förpackningarna efter nya regler och efter människors olika behov.

Många av oss använder inte bara någon enstaka medicin. Studier visar till exempel att i Europa tar hälften av dem som är över 80 år fler än sex olika mediciner per dag. I takt med att befolkningen åldras och att allt fler lever med kroniska sjukdomar ökar behovet av att se över och justera de regleringar som antogs för länge sedan.

– Förpackningarna behöver självklart vara barnsäkra men det saknas en balans mellan barn­säkerhet och användarvänlighet. Designers skapar ofta förpackningar där du behöver använda styrka. Fler borde använda andra lösningar, som till exempel något kognitivt test som ett litet barn inte klarar av, säger hon.

För att skapa förändring behövs en mer aktiv debatt. Där kan patientorganisationerna utgöra en stark röst och påverka myndigheterna så att de justerar lagar och regler utifrån användarnas behov. Det går inte heller att överskatta kraften i pengar, menar hon.

– I dag får företagen betalt utifrån hur mycket medicin de säljer. Men om de i stället fick betalt först när patienterna blir bättre så skulle de kanske lägga mer uppmärksamhet på den här frågan. Patienterna kan bara bli bättre om de tar medicinen, och det kan de bara göra om de faktiskt kan öppna och använda förpackningen.

Giana Carli Lorenzini upplever trots allt att det i grunden finns en vilja till bättring hos läkemedelsbolagen och förpackningsleverantörerna.

– Det finns många som är motiverade att skapa en förändring. Jag har hopp om framtiden på det här området.

Om Giana Carli Lorenzini

Ålder: 31
Gör: Forskar vid institutionen för design­vetenskaper på Lunds tekniska högskola.
Bor: Lund.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler