Pris för patientnära forskning om reumatism

Patienterna ställer frågor som vetenskapen inte har svar på. Men Meliha C Kapetanovic lyssnar, forskar och återkommer med besked. Nu belönas hon med Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium på 50 000 kronor.

Reumatikerförbundet och Pfizer delar gemensamt ut ett stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz. Årets stipendium ges till Meliha C Kapetanovic som är överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund. Priset delades ut under årets Reumadagar i Uppsala

Hennes forskning inom reumatologin är ledande och hon är en nationell och internationell auktoritet på området, lyder bland annat motiveringen. Meliha C Kapetanovic har studerat vaccinationssvar och hur detta påverkas av olika antireumatiska läkemedel. Hennes forskning har stor betydelse för när vaccination skall ges i relation till sådan behandling.

Nyfikenheten väcktes under perioden som AT-läkare

Det var som AT-läkare inom primärvården i Helsingborg som Meliha C Kapetanovic fick upp ögonen för reumatologin. Hon hade läst publikationer om nya biologiska behandlingar och träffade då en patient som fick sådan behandling – och blev helt bra i sina leder.

- Jag blev tagen av att träffa en person som blivit så bra av ny medicin. Det är en sak att läsa om läkemedelsstudier i vetenskapliga artiklar, men någonting helt annat att se att läkemedel faktiskt fungerar på dina patienter, säger hon.

Meliha C Kapetanovic tog kontakt med universitetssjukhuset i Lund och berättade att hon ville bli reumatolog och forska på de nya läkemedlen. Snart blev hon doktorand och har sedan dess varit hängiven forskningen på området, samtidigt som hon arbetat kliniskt.

- Jag har alltid fått idéerna till min forskning genom patientkontakt. I våra studier försöker vi få svar på frågor som patienter själva har ställt: till exempel en patient på kliniken undrade; ”Om jag vaccinerar mig mot pneumokocker, blir jag skyddad mot lunginflammation trots att jag tar dessa kraftfulla läkemedel för min RA?” Jag svarade ”Jag vet faktiskt inte, men det ska vi ta reda på”. Det blev startskottet för ett nytt forskningsprojekt, berättar Meliha C Kapetanovic, som tänker använda sitt stipendium till att bekosta analyser i den senaste vaccinationsstudien

Viktigt steg steg i rätt riktning

- Alla reumatiker önskar bli friska och botade från sin reumatiska sjukdom. Forskning som bidrar till en utveckling där behandling sätts in när symtomen är lindriga och innan sjukdomen är fullt utvecklad är ett viktigt steg i rätt riktning mot att hitta boten mot reumatism, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet

- Jag är väldigt glad och tacksam att årets stipendium till minnet av Nanna Svartz uppmärksammar patientnära forskning där resultaten snabbt har kommit till nytta för våra patienter och kunnat implementeras i den kliniska vardagen, säger Meliha C Kapetanovic.

---


Hela motiveringen Motivering:

Meliha C Kapetanovic driver tre forskningslinjer:

Huvudlinjen har fokuserat på vaccinationer vid autoimmuna sjukdomar. Hennes forskning inom detta område är ledande och hon är en nationell och internationell auktoritet på området. Meliha C Kapetanovic har studerat vaccinationssvar och hur detta påverkas av olika antireumatiska läkemedel. Hennes forskning har stor betydelse för när vaccination skall ges i relation till sådan behandling.

En andra huvudlinje inriktas på att studera utfall av antireumatisk behandling, i första hand biologisk sådan, vid tidig reumatoid artrit (RA). Syfte är att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för att patienter ska uppnå långvarig förbättring i sjukdomstillståndet, remission. Hennes forskning visade i ett nationellt patientmaterial att den viktigaste faktorn för remission var tidigt insatt antireumatisk behandling. Som en direkt följd av denna forskning har en ny mottagning inriktad på att tidigt identifiera patienter med sannolik RA inrättats vid kliniken.

En tredje huvudlinje är inriktad på epidemiologiska och genetiska studier av gikt. Här har ett samarbete med några av världens mest framstående forskare etablerats efter att en första studie över sjukdomens epidemiologi i Sydsverige publicerats.

Meliha C Kapetanovic bedriver klinisk patientnära forskning parallellt med en stor klinisk verksamhet och hennes forskningsresultat har snabbt har använts och ökat kvaliteten i omhändertagandet av patienter med reumatiska sjukdomar."


Om Meliha C Kapetanovic

Docent Meliha C Kapetanovic blev specialist i reumatologi 2004, disputerade 2006, blev docent i reumatologi 2012 och är sedan 2012 överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund. Hon är ledare för forskningsgrupp (Lund Arthritis Research Group, LARG) med fokus på både klinisk och translationell forskning om artrit.


Om Stipendiet till Nanna Svartz minne

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.


Stipendiet har tidigare gått till:

1999   Kerstin Eberhardt, Lund

2000   Björn Svensson, Helsingborg

2001   Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund

2002   Ingrid Lundberg, Stockholm

2003   Ingiäld Hafström, Stockholm

2004   Christina H. Stenström, Stockholm

2005   Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå

2006   Thomas Skogh, Linköping

2007   Eva Kosek, Stockholm

2008   Tore Saxne, Lund

2009   Hans Carlsten, Göteborg

2010   Lennart Jacobsson, Malmö

2011   Charlotte Ekdahl, Lund

2012   Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå

2013   Pierre Geborek, Lund

2014   Stefan Bergman, Spenshult

2015   Elisabet Svenungsson, Stockholm

2016   Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

2017   Iva Gunnarsson, Stockholm

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler