Mer patientmakt i ny patientlag

Regeringen föreslår en ny patientlag som ska stärka patientens ställning med bland annat mer delaktighet och självbestämmande över sin egen vård.

I lagen föreslås att det ska bli möjligt att välja utförare av specialistvård och primärvård i hela landet. Något som är bra om man till exempel bor i ett län och arbetar i ett annat.

För övrigt föreslås också:

  • den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas. Det blir till exempel tydligare vad patienten ska få information om och hur det ska ske, till exempel anpassad till mottagarens förutsättningar.
  • möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning kommer att utvidgas och det innebär att möjligheten enbart villkoras av att han eller hon har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.
  • barns inflytande över sin vård blir tydligare. Till exempel ska barnets inställning till den aktuella vården så långt som möjligt klarläggas.

Den nya lagen föregås av en så kallad lagrådsremiss. Lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2015. 

Läs mer här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler