Nordiskt samarbete driver RA-forskningen framåt

Vad är optimal behandling för patienter med nyligen debuterad ledgångsreumatism? Den frågan hoppas NORD-STAR-studien kunna besvara.

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en av de vanligaste kroniska inflammationssjukdomarna med symtom som smärta, trötthet och nedsatt fysisk kapacitet med svullna och ömma leder. I dag finns ett flertal behandlingsalternativ att tillgå, men vilken medicin som lämpar sig bäst på individnivå och i olika faser av sjukdomen är fortfarande obesvarade frågor. Dessa frågor ligger till grund för NORD-STAR, ett prövarinitierat forskningssamarbete mellan reumakliniker i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.
– Syftet med studien är att jämföra fyra olika effektiva behandlingsmetoder för att utvärdera vilken som fungerar bäst, säger professor Ronald van Vollenhoven, huvudansvarig för NORD-STAR i Sverige.

Metotrexat, kortison och biologiska läkemedel

Vid behandling mot ledgångsreumatism får patienten vanligtvis ett långtidsverkande antireumatiskt läkemedel, i första hand metotrexat, i kombination med till exempel kortison som är det snabbast verkande inflammationsdämpande läkemedlet. Biologiska läkemedel är det senaste tillskottet vid behandling av ledgångsreumatism. De har hjälpt många patienter där olika antireumatiska läkemedel inte gett resultat. I studien ingår, förutom kortison, de tre biologiska läkemedlen Cimzia, Orencia och RoActemra. Nackdelen med de biologiska läkemedlen är dock att de är mycket dyrare att framställa än andra läkemedel. 

Läkemedelsstudie

NORD-STAR-processen startade 2010 som en fortsättning på SWEFOT-projektet där närmare 500 patienter deltog. Svenska och andra nordiska reumatologer har tillsammans tagit fram studieplanen och i december 2012 påbörjades det kliniska arbetet i Sverige.
– Studien är designad för att likna den kliniska verkligheten så att genomförandet inte påverkar den ordinarie verksamheten i alltför stor utsträckning.

I dag är drygt 70 patienter med nydebuterad RA kopplade till studien på tio kliniker runt om i Sverige. Studiens primära utfall är den andel patienter som uppnår en remission (symtomen försvinner helt, patienten känner sig återställd) efter sex månader. Patienterna fortsätter sedan att följas genom undersökningar och regelbundna återkopplingar. Den patient som behåller en remission i minst sex månader kommer att ingå i nästa fas.
– Förhoppningen är att försöka avveckla behandlingen så att en del patienter kan stå kvar på minimal behandling med fortsatt goda resultat, säger Ronald van Vollenhoven.

Nya mediciner kan vara kostnadseffektiva

NORD-STAR-studien kommer att besvara många viktiga återstående frågor kring behandlingen av ledgångsreumatism.
– Patienter som insjuknar i RA har bättre förutsättningar i dag än för 10-20 år sedan, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. När det gäller läkemedel kan forskningen inte stanna vid att en medicin blir godkänd utan vi måste också ta reda på vem den fungerar bäst för och vem som svarar bättre på ett annat behandlingsalternativ. Vi bör alltid börja behandla med konventionella (äldre) mediciner om de visar sig fungera lika bra som biologiska läkemedel, eftersom det i så fall är ett betydligt billigare alternativ. De biologiska medicinerna kan å andra sidan vara mer kostnadseffektiva om de bara behöver användas under en kortare period, säger Ronald van Vollenhoven.

I Sverige ingår läkare, sjuksköterskor och övrig personal på de reumatologiska klinikerna på Karolinska i Solna och Huddinge, Sahlgrenska, Mölndal, Malmö, Lund, Uppsala, Västerås, Örebro och Falun. NORD-STAR finansieras av Svenska Vetenskapsrådet, Stockholms Läns Landsting och Finlands Akademi. I Danmark, Norge och Island saknas ännu så länge anslag. Målet är att totalt inkludera runt 800 patienter, varav 250 personer i Sverige, under studiens tre år.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler