Nu har vi ”koll” på artros

Under åtta månader, oktober 2015 till juni 2016 pågick kampanjen Artros-kollen.se, en upplysningskampanj från Reumatikerförbundet och Netdoktor.

Tanken var att genom den skulle vi få en bild av hur artrosvården fungerar i Sverige och hur människor som är drabbade av artros upplever den. Resultatet blev över förväntan av flera skäl. Totalt deltog 20 860 personer i kampanjen som riktade sig både till de som hade artros och de som hade symtom på artros.

Vad har vi då lärt oss?

Först och främst att det är ett väldigt stort intresse för diagnosen artros. Aldrig förr har en kampanj likt denna fått så många deltagare. Det finns ett antal ord både positiva och negativa som kan sammanfatta mycket av det som framkommer i enkätsvaren.

Smärta, ont, svårt, värk, jobbigt.

Träning, gå, göra, promenader

Några data ur svaren från kampanjen:

Många beskrev att de hade artros i flera leder men vanligast var i knäleden. De allra flesta hade uppsökt allmänläkare för att få hjälp, men endast 37 procent av dem som sökt vård fick besked om vad ledbesvären kunde bero på. Artros är förknippat med mycket smärta, på en tio-gradig skala där 1 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Så många som 60 procent upplevde en smärtgrad på mellan 5–8. En stor grupp 50–70 procent angav även att sjukdomen påverkar deras livssituation på ett negativt sätt. Det gällde sådant som, arbete/studier, friluftsliv, motion, och sömn.

När det gäller behandling för sin artros framkom en bild av att smärtstillande läkemedel användes i hög grad. Totalt 58 procent använde receptfria preparat likt paracetamol, och 41 procent angav att de använde NSAID- läkemedel likt diklofenac. Men även naturpreparat användes av många kunde vi utläsa i fritextsvaren. Vi kunde även se i fritextsvaren att det förekom att patienter med artros fick opioider förskrivna mot sin smärta. För Reumatikerförbundets del blev vi lite upprörda över att en så liten andel av de med diagnosen artros hade erbjudits att delta i en artrosskola. Hela 63 procent hade inte fått erbjudande om att delta i en artrosskola. Det är på tok för lite.

Viktigt med kunskapsspridning

Sammantaget kan vi konstatera att det finns en hel del att göra för oss som patientorganisation när det gäller att sprida kunskap om diagnosen artros. Både allmänheten och vården har alltför lite kunskap anser vi, om att det finns det som både hjälper mot smärta och som ökar rörligheten. Att förbättra vård och behandling för denna patientgrupp är kostnadseffektivt för samhället och minskar lidandet för den stora grupp i vårt samhälle som lider av artros. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler