Ny forskning betonar vikten av att förebygga artros och att upptäcka artros tidigt.

Läkartidningen har artros som tema i sitt senaste nummer och berättar bland annat om hur viktigt det är att förebygga artros och upptäcka sjukdomen tidigt.

Idag har var fjärde person över 45 år artros och bland de som är äldre än 70 år är det över hälften som drabbas. 

Den viktigaste behandlingen är kunskap om artros, hjälp till individuellt anpassad träning och viktkontroll. Studier har visat att träning och viktkontroll har minst lika bra effekt som de läkemedel som finns idag.

Läs mer om detta i Läkartidningens senaste nummer (OBS-länken går till en PDF-fil som kan ta tid att ladda för vissa webbläsare)

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler