Ny tablett effektiv för patienter med reumatoid artrit

Patienter med reumatoid artrit som byter från injektioner med TNF-hämmare till en helt ny behandlingsform med tablett, bibehåller både den sjukdomslindrande effekten och den förbättrade funktionsförmågan.

– Att byta behandling när ett läkemedel upphört att fungera innebär ofta en stor påfrestning för patienten. Det gamla läkemedlet ska fasas ut och det nya fasas in med risk för smärtor och andra besvär. Därför är dessa resultat mycket intressanta. Att kunna ta en tablett som är lika säker och effektiv som TNF-hämmare är ju betydligt enklare säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Idag presenteras en studie vid den stora europeiska reumatologikongressen EULAR i Madrid.som visar att patienter med reumatoid artrit som avbryter sin sprutbehandling med TNF-hämmaren adalimumab och omedelbart inleder tablettbehandling med JAK-hämmaren tofacitinib bibehåller effektiv sjukdomslindring och det viktigaste; de behåller sin förmåga att klara sin vardag.

Tofacitinib är ett nytt läkemedel mot ledgångsreumatism med effekt i samma nivå med biologiska läkemedel. Till skillnad mot biologiska läkemedel som ges i form av sprutor eller dropp ges tofacitinib som en tablett.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler