Patientsäkerhetsstipendiet – Färre vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Nya rutiner nästan halverade antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner på ortopedin vid Skånes Universitetssjukhus, SUS. För detta arbete belönades Verksamhetsområde Ortopedi på SUS med blommor och med ett patientsäkerhetsstipendium värt 25 000 kronor.

För fem år sedan inrättade Reumatikerförbundet, Svensk Ortopedisk Förening, SOF, och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, tillsammans ett stipendium som kallas Patientsäkerhetsstipendiet.

Igår överlämnade Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson stipendiet till sjuksköterskan Caroline Elmer, som varit pådrivande i att förändra rutinerna för omvårdnaden av patienter som genomgått en ortopedisk operation.

– Det är för patienterna som vi gör det vi gör, annars finns det ingen mening att arbeta med patientsäkerhet. Den enskilda patienten som får eller inte får urinvägsinfektioner märker kanske inte hur vi arbetar, men vi kan se att vi har ändrat oss, och skapat förutsättningar för att många ska få en bra omvårdnad. Det känns roligt att det uppmärksammas med ett stipendium, säger Caroline Elmér.

Arbetet går bland annat ut på att genom ett antal åtgärder förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Kliniken har identifierat patienter med risk för utveckling av urinvägsinfektion och utvecklat rutiner för uppföljning av denna patientkategori efter en ortopedisk operation. Patienter med kateter får nu denna avvecklad inom ett dygn efter operation. 

”Tänk om framgångsrika arbetssätt i vården spreds nationellt”

– Tänk om man kunde göra vårt sätt arbeta till ett nationellt projekt? Eftersom vi har en modell att jobba efter skulle man kunna få ett nationellt genomslag inom ett år. Men först måste vi få fler, också på SUS, att jobba som vi gör, säger Magnus Eneroth, verksamhetschef och chefläkare SUS.

– Ortopedin på SUS har drastiskt minskat vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Den här sortens patientsäkerhetsarbete, där kliniker med stor framgång lyckas förbättra vårdrutiner, inger hopp för oss patienter, och förhoppningsvis inspiration till kliniker som kan lära av detta, säger Lotta Håkansson.

Personalen bestämmer hur stipendiet ska användas

Stipendiet tilldelas medarbetarna på Verksamhetsområde Ortopedi, SUS. Till skillnad från en del utdelningar går hela stipendiet till medarbetarna. Vad de väljer att göra för stipendiet är personalens val.

– Det är mycket glädjande att ortopedklinikens arbete med att minska antalet urinvägsinfektioner hos våra inneliggande patienter uppmärksammas på detta sätt. Projektet initierades, genomfördes och implementerades av personal på vårdavdelningarna. De arbetade teambaserat och har verkligen lyckats genomföra ett, för våra patienter, viktigt arbete. Jag är stolt och glad över att ha sådana medarbetare, säger Magnus Eneroth.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler