Skattereduktion för gåvor till Reumatikerfonden.

Nu kan du som privatperson få skattereduktion för dina gåvor till Reumatikerfonden. 

Varje enskild gåva ska uppgå till minst 200 kr per gåvotillfälle och sammanlagt måste du ge minst 2 000 kr under ett kalenderår för att få skattereduktion. Detta gäller från och med den 8 januari 2013.

Skattereduktionens storlek

Det högsta gåvobeloppet som kan ge skattereduktion är 6 000 kr per år vilket ger dig 1 500 kr i skattereduktion. Skattereduktionen medges med 25 procent av gåvobeloppet per person och år. Den som t.ex. skänker 5 000 kronor under året får alltså 1 250 kronor i skattereduktion; 4 000 kronor ger 1 000 kronor, 3 000 kronor ger 750 kronor etc. För dig som t.ex. ger 150 kr vid ett gåvotillfälle och höjer ditt bidrag till 200 kr blir det i praktiken ingen skillnad eftersom du får en skattereduktion på 50 kr. Reumatikerfonden får dock ett större bidrag vilket medför att Reumatikerfonden kan ge ökat stöd till viktig forskning om reumatologiska sjukdomar.

Ändamålet för gåvan

Att främja och ge stöd till vetenskaplig forskning.

Vem kan få skattereduktion?

Du kan få skattereduktion för gåvor om du innan beskattningsårets utgång fyllt 18 år och är skattskyldig i Sverige någon del av beskattningsåret. Förutsättningen är att du har haft utgift för gåva, eller ska ta upp värde av gåva som inkomst i din inkomstdeklaration. För att få skattereduktion måste du även ange ditt personnummer vid gåvotillfället.

Reumatikerförbundet sköter allt pappersarbete

Vi skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din inkomstdeklaration för nästa år. Det enda vi behöver i samband med att du ger gåvan är ditt namn, din adress, ditt personnummer och gärna din e-postadress, dit kontrolluppgiften kommer att skickas. Önskar du avstå från skattereduktionen stryker du bara över summan på inkomstdeklarationen och skriver ”0”. Skattereduktion för gåvor räknas ihop med avdrag för ROT och RUT.  

Är du månadsgivare?

Om du ger minst 200 kronor per månad kommer dina månadsgåvor att kunna ge skattereduktion från och med 1 februari 2013 (Reumatikerförbundet blev godkänd som gåvomottagare i mitten av januari). Om du varit månadsgivare sedan januari 2013 eller längre kan det alltså bli maximalt 11 månadsgåvor som ger skattereduktion under 2013. Detta under förutsättning att det sammanlagda värdet av dina gåvor uppgår till minst 2 000 kronor.

Är du medlem?

Tyvärr räknas inte medlemsavgifter som gåva som kan bli underlag för skattereduktion. Endast månadsgåva, gåva, hyllningsgåva och minnesgåva ger skattereduktion förutsatt att grundkraven om 200 kronor per gåva och minst 2 000 kronor per år är uppfyllda.

Önskar du mer information besök Skatteverkets hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler