Panelsamtal i Almedalen: Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa

Reumatikerförbundet och Svensk reumatologisk förening genomförde ett panelsamtal om läkemedel

Datum: 6 juli 2017
Tid: 9:30-11:00
Plats: Karamellboden
Publik: cirka 70 personer i publiken.
Livesändning: cirka 2000 visningar

I panelen ingick: Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande, Cecilia Carlens, ordförande Svensk reumatologisk förening, Lars Klareskog, senior professor i reumatologi, KI, Nils Feltelius, senior vetenskaplig rådgivare, Läkemedelsverket, Annika Granath, reumatikerdistriktet Gotland, Johan Brun, medicinsk direktör Pfizer, Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, Niklas Hedberg, chefsfarmaceut TLV. Moderator för samtalet var Boel Mörck, områdeschef och läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att vi står inför en enorm utmaning i form av kraftigt ökade kostnader för både vård och läkemedel de närmaste 10-20 åren. Det konstaterandet blev utgångspunkten för samtalet som kom att handla om hur jämlik tillgång till läkemedel kunde uppnås.

Panelsamtalet inleddes med en dragning av Cecilia Carlens, ordförande i Svensk reumatologisk förening, och Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska institutet. Deras presentationer följdes av Annika Granaths patientberättelse. Hon har goda erfarenheter av behandlingar med biologiska läkemedel.

-Jag är ett levande exempel på att den här medicinen fungerar. Innan jag fick den var det som att jag satt i rullstol. Jag fick hjälp att klä på mig, hjälp med mat och tandborstning, sa hon. 

-Jag fick Remicade i början av 2000-talet och det blev så revolutionerande för mig. Jag fick ett helt nytt liv. Innan dess orkade jag inte jobba, men idag jobbar jag halvtid. Jag mår bra, och jag är glad och tacksam för att jag får den här medicinen, sa Annika Granath från reumatikerdistriktet Gotland.

Den mest angelägna frågan för panelen att ta ställning till var hur vi kunde säkra en fortsatt jämlik och optimal tillgång av nya och effektiva läkemedelsbehandlingar i Sverige nu och i framtiden. Den frågan lyftes av Cecilia Carlens.

- Hur ska vi få pengarna att räcka? Jag känner lite oro, för nu kommer läkemedel som är otroligt dyra. Ska de vara så här dyra? Får de vara så här dyra? För vi vet inte när nya läkemedel kommer om de verkligen är kostnadseffektiva. Det kan man inte säga förrän efter fem år när vi kan utvärdera hur många som upphör att vara sjukskrivna. Hur ska prissättningen ske? Vi har en stor utmaning framför oss, säger Cecilia Carlens.

- Det är en jättesvår fråga, svarade Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på TLV. Jag vill berätta om det som vi har gjort. Vi bjuder in till trepartsöverläggningar* dit läkemedelsföretag och landsting kommer. Förra året frigjordes över 700 miljoner. Det löser inte hela finansieringsproblemet men vi ser att vi kan göra vissa åtgärder som gör att när vi tittar tillbaka bara ett år behandlas fler till lägre kostnad.

(*Trepartsöverläggningar: En trepartsöverläggning innebär att både landstingen och företaget överlägger med TLV i till exempel ärenden som rör prisändring/omprövning eller om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna. Källa: TLV:s hemsida) 

Mer om panelsamtalet

Hur kan vi använda det vi lärt oss av introduktionen och användningen av den första generationens biologiska läkemedel, TNF-hämmarna, för att optimera introduktionen och användningen av nya läkemedel nu och i framtiden? Vilken betydelse får introduktionen av biosimilarer? Hur kan prissättning av läkemedel bidra till största möjliga ”samhällsnytta”? Hur kan professionen bidra till uppföljning och utvärdering av nya läkemedel utifrån ”real life data”? Vilket ansvar har läkemedelsföretagen? Dessa frågor avhandlades på panelsamtalet. Hur panelen svarade går att se i en video på Reumatikerförbundets facebooksida: https://www.facebook.com/Reumatikerforbundet/video...

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler