Patient Empowerment

Vill du vara med och stärka stärka patienternas ställning i framtidens hälso- och sjukvård? Anmäl dig till uppdragsutbildningen "Patient Empowerment 7,5 hp" som ges som uppdragsutbildning av Hälsohögskolan i Jönköping.

Hälsohögskolan erbjuder nu en kurs för patienter, anhöriga och medlemmar i patientorganisationer som syftar till att ge patienter kunskap och styrka att få kontroll över sina egna liv, samt öka deras förmåga att agera i frågor som de själva anser viktiga – Patient Empowerment.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier, och består av fem olika huvudteman. Kursen är ett samarbete mellan Hälsohögskolan i JönköpingCare of Conning och LIF  de forskande läkemedelsföretagen, och finansieras med stöd av Vinnova.

Kursens syfte och budskap

  • Ge ökad förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Ge personer med kroniska sjukdomar, anhöriga och patientorganisationer mer kunskap om skyldigheter, rättigheter och möjligheter inom hälso- och sjukvården.
  • Skapa förståelse för hur klinisk behandlingsforskning genomförs och ökad kunskap om läkemedel.
  • Ge verktyg för hur man bedriver politiskt påverkansarbete.

Upplägg

Kursen startar 22 februari 2018 och kommer att gå under perioden februari/maj 2018. Kursen ges på distans med ett webbaserat upplägg och är indelad i fem huvudområden, som alla behandlas i fem separata webbseminarier. Mellan seminarierna förses deltagarna med instuderingsmaterial och uppgifter.

Behörighet

Utbildningen är på grundnivå. Behöriga att delta är personer med kroniska sjukdomar, dess anhöriga samt representanter för patientorganisationer. Efter intresseanmälan kommer LIF göra ett urval på 15 deltagare som antas till kursen.

Deltagare som examineras i kursen erhåller högskolepoäng och kursbevis. Om man väljer att inte examineras får man istället ett kursintyg.

Läs mer om paketet och anmäl dig på ju.se/empowerment

Om du har frågor kontakta:
bjorn.vindemarker@ju.se
ann-christine.andersson@ju.se

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler