Patient med rätt att förändra sjukvården

2013 är året då frågan om patientmakt är temat för dagen. Året inleddes med att utredningen om Patientmakt släppte sitt delbetänkande ”Patientlag” och därefter har patientmakt debatterats och diskuterats i en mängd olika sammanhang. På Dagens Medicins heldagskonferens, torsdagen den 23 maj ställdes frågan ”ställs patienten i centrum – på riktigt”. 

 

Ett smörgåsbord av intressanta föreläsare gav sin syn på patientens roll i hälso- och sjukvården. Dagen inleddes med en mycket intressant redovisning om den spännande plattformen ”Patients like me”. Här finns möjligheter för patienter att dela med sig av sina erfarenheter om hur det är att leva och ta hand om sin egen sjukdom, men även för att förbättra sjukvården och skapa förutsättningar för forskning. Idag har ”Patient like me” över 170 000 medlemmar och över 1000 olika diagnoser.

Därefter berättade Christian Farman, ordförande i Njurförbundet Småland och Britt-Marie Banck, sjuksköterska vid självdialysen på medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov i Jönköping om sitt arbete. Helt fantastiskt, här har patienterna kontrollen över sin vård som en fullvärdig part.

Personligt hälsokonto, kan det skapa förutsättningar för en vård utifrån patienternas villkor? Och kommer projektet i landstinget i Uppsala med patientjournal på nätet att spridas över landet? Ett exempel där patienterna ses som en partner i vårdprocessen är projektet som leds av Centrum för personcentrerad hälso- och sjukvårdsforskning vid Göteborgs universitet. Enligt dem krävs det ett paradigmskifte inom svensk hälso- och sjukvård för att lyckas med att verkligen sätta patienten i centrum.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion med politiker och företrädare för myndigheter och organisationer, om hur patientens kraft eller makt i sjukvården ska öka. Vi har kommit en liten bit på väg men mycket återstår, anser Reumatikerförbundet. Det finns fortfarande mycket av ”min patient” tycker och ”min patient vill”. Men stenen har satts i rullning.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler