Patienten i fokus

Igår överlämnade Patientmaktutredningen betänkandet ”Patientlag” till regeringen. Den nya patientlagen ska stärka patienternas makt. Reumatikerförbundets ordförande Anne Carlsson har deltagit som expert i utredningen.

Bra tycker vi, att man samlar ihop alla rättigheter i en och samma lag, och att den som kan och vill får större möjligheter att välja vårdgivare oavsett landsting. 

 

Utredningen föreslår en ny lag – patientlagen – som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Sverige har tidigare inte haft en särskild patientlagstiftning. I och med den nya lagen blir centrala bestämmelser om patientinflytande och krav på hälso- och sjukvården tillgängliga för patienterna på ett helt nytt sätt.

I lagen tydliggörs också barnets ställning som patient. Särskilda bestämmelser om barns samtycke till hälso- och sjukvård, information och samverkan med barnets vårdnadshavare regleras för första gången i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Reumatikerförbundet kommer noga att följa det fortsatta arbetet. Viktigast för oss är att se att alla bra förslag kommer våra medlemmar tillgodo på det sätt som utredningen tänkt.

Läs gärna regeringens pressmeddelande här. 

Handikappförbundens uttalande hittar du här.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler