Patientens behov av rehabilitering vid kronisk smärta

Ytterligare en avhandling att läsa om kronisk smärta! Den handlar om att skräddarsydda insatser med övergripande fokus är bättre än fysisk smärtlindring.

– Jag tror inte att forskningsresultaten enbart speglar uppfattningar hos patienter med kronisk smärta eller personal som arbetar med den här patientgruppen, utan även många andra. Oavsett diagnos är det viktigt att ta hänsyn till individuellt upplevda behov och börja rehabiliteringen där. Om patienten inte känner tillit till rehabiliteringen och dess åtgärder kommer den troligtvis inte heller ha någon effekt, säger avhandlingens författare, Åsa Skjutare.

Länk till sammanfattning om avhandlingen

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler