Patientens ställning fortfarande svag trots patientlagen visar ny rapport

Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, har på regeringens uppdrag följt upp införandet och effekterna av patientlagen. I veckan publicerades slutrapporten. 

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari år 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning. Sammantaget visar rapporten (Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014–2017) att patientens ställning inte har stärkts sedan patientlagens införande. Det finns flera förklaringar till resultaten. Bland annat konstateras i rapporten att vården inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag.

I rapporten framgår att även insatserna från nationell nivå har varit otillräckliga. De flesta av bestämmelserna har gällt sedan länge enligt andra lagar och patientlagen i sig är inte tillräckligt tydlig och kraftfull. Patientens rättsliga ställning är därför fortfarande svag. Det krävs ytterligare åtgärder av både regering och huvudmän för att möta intentionerna med lagstiftningen, menar Vårdanalys. 

Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, skriver vårdanalys. 

Besök Vårdanalys hemsida för att läsa mer och för att ladda ner rapporten.
Gå in här.   


Kort om Vårdanalys
Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, har till uppgift att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Myndigheten bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler