Patienter som går artrosskola ökar arbetsförmågan

Ny statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA visar att Sjukskrivning vid artros varierar stort mellan landstingen.

- Vi skulle gärna vilja gräva djupare för att hitta orsakerna till skillnaderna. Det skulle till exempel kunna handla om olika rutiner i vården, olika vårdflöden eller hur man implementerat vårdprogram. Men skillnaderna skulle också kunna bero på utbildning, inkomst och attityder. Kanske finns det ett större motstånd mot att söka vård i Jämtland, så att besvären är större när man väl kommer till artrosskolan, säger Carina Thorstensson, ansvarig för registret.

Sjukdomen artros drabbar främst höfter, knän och händer med smärta och stelhet som följd. Den bästa hjälpen är att gå i artrosskola. Där får personer med artros information om sjukdomen och individuellt anpassad träning. De lär sig hantera sjukdomen bättre, smärtan kan minska och många slipper opereras. Enligt data i det nationella kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, har artrosskola god effekt.

Att artrosskolan faktiskt inverkar på sjukskrivningstalet visar ackumulerad statistik för hela riket. Av dem som var sjukskrivna för knäbesvär vid det första besöket på artrosskolan hade 25 procent kommit i arbete vid uppföljning efter ett år.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler