Patienterna måste få verkligt inflytande

Vi är övertygade om att fick patienterna mer information, ökad kunskap, och mer inflytande över sin behandling så skulle tillfrisknandet gå snabbare och effektiviteten öka. Se oss patienter som en resurs både för egen del men också som stöd åt andra. 

2013 har inletts med en synnerligen intressant debatt i Svenska Dagbladet om patientinflytande i den svenska hälso- och sjukvården. Reumatikerförbundet instämmer både med det Fredrik Lennartsson, chef för myndigheten för vårdanalys och det professor Gunnar Akner från Örebro universitet skriver i sina artiklar om att vi har lång väg att gå innan sjukvården sätter patienten i centrum och utgår från patientens perspektiv. 

Debatten om patientinflytande och patientcentrerad vård förs än så länge över patienternas huvuden i finrummen. I den reella verkligheten så har inte mycket hänt, anser Reumatikerförbundet. För våra medlemsgrupper som lever med kroniska sjukdomar är det fortfarande svårt att få en optimal vård och behandling. Vården är organiserad efter olika specialiteter, vårdnivåer, ansvarsområden, en mängd olika personalkategorier i sina stuprör som inte kommunicerar med varandra, att i det virrvarret lyckas ge en patientcentrerad vård är självklart inte möjligt.

För att patienterna ska få inflytande måste sjukvården ändra förhållningssätt och attityd. Se oss patienter som medaktörer, gör oss delaktiga i beslut och låt oss vara med och ta ansvar för att behandlingen blir så bra som möjligt. Vi vill kunna se vår journal, ta del av information, rapportera till kvalitetsregister och vara en viktigt part i den svenska hälso- och sjukvårdutvecklingen. I slutet av januari kommer patientmaktsutredningen att lämna sitt förslag, den kan ge ytterligare inspel i debatten, en debatt som vi i Reumatikerförbundet välkomnar och som vi anser, alla har allt skulle vinna på.

Klicka här för att läsa i SvD 

Klicka här för att läsa SvD

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler