PatientPartner-utbildning ökar kännedomen om reumatism

Efterfrågan på patientmedverkan i utbildning av sjukvårdspersonal på Cypern ökar. Det finns också ett stort intresse från universiteten som utbildar sjukvårdspersonal att söka samarbete med olika patientorganisationer.

För att möta behovet har Cyperns Reumatikerförbund sökt och fått pengar från European League Against Rheumatism (EULAR) i syfte att utbildas till RA-instruktörer av Sveriges Reumatikerförbund.

Fyradagarsutbildning i Sverige

Representanter från Cyperns Reumatikerförbund (Cyprus League Against Rheumatism, CYPLAR) besökte i maj 2016 Sverige och genomgick en fyradagars utbildning. Efter utbildningen i Sverige utbildar nu de cypriotiska instruktörerna sina egna blivande RA-instruktörer. De för i sin tur kunskapen vidare till läkarstudenter. På så vis ökar kännedomen om Reumatism och dess konsekvenser samt möjligheten att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium.

I fyradagarsutbildningen ingick bland annat undervisning om sjukdomen Reumatoid artrit och skillnaderna mellan artrit och artros. Deltagarna fick också lära sig anatomi och hur en ledundersökning går till. Dagarna innehöll mycket träning inom anatomi och ledundersökning av framförallt handen och handleden.

Därutöver diskuterades hur vi i Sverige byggt upp RA-instruktörsverksamheten och hur kunskaperna från utbildningen ska kunna spridas på hemmaplan.

Uppföljning och examination på Cypern

I oktober åkte två representanter för Reumatikerförbundet, Ingrid Cederlund och Maria Nylander till Cypern för följa upp och hjälpa till med deras utbildning samt examinera de deltagare som utbildades i maj i Sverige.

Till kursen kom tio deltagare som ville bli RA-instruktörer. De fick lära sig om handens anatomi, ledundersökning och mycket annat. Dr Joseph Joseph, reumatolog från Cypern, ledde den första dagen i samarbete med Marios Koloumnas, Ingrid Cederlund och Maria Nylander. Utbildningen på Cypern dokumenterades med en film. 

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler