Personer med fibromyalgi har inflammation i hjärnan

Orsakerna bakom det svårbehandlade smärtsyndromet fibromyalgi är till stora delar okända. Men forskare har gjort stora framsteg. 

Med hjärnavbildningstekniken PET har forskare vid Karolinska Institutet och Harvard University nu kunnat visa att centrala nervsystemets immunceller, gliaceller, är aktiverade i hjärnan hos patienter med fibromyalgi. Fynden öppnar för nya behandlingsmetoder.

Fibromyalgi är ett långvarigt smärtsyndrom med utbredd smärta i muskler och leder, svår trötthet, sömnstörning och kognitiva svårigheter. Den ökade smärtkänsligheten som kännetecknar sjukdomen har kunnat relateras till avvikelser i både struktur och funktion av hjärndelar som är relevanta för smärtupplevelsen. 

Med hjälp av modern hjärnavbildningsteknik, positronemissionstomografi (PET), har Eva Koseks forskargrupp som stöds av Reumatikerförbundet nu kunnat visa att centrala nervsystemets immunceller, så kallade gliaceller, är aktiverade och därmed ger upphov till inflammation i hjärnan. Läs mer om studien på karolinska Institutets hemsida.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler