Postrar på Riksstämman

Under alla tre dagar som Riksstämman varade hade Svensk reumatologisk förening program med föreläsningar och sammanträden. Sextiotvå postrar visades stolt upp, de sektioner som kom närmast hade under 30 postrar.

Postrar

På en poster visas en forskningsstudie upp i text, med diagram, bilder och en slutsats eller ett diskussionspåstående. Årets postrar behandlade ganska många av de reumatiska sjukdomarna ur olika aspekter.

Patientens roll

”Patientens egen provtagning” är ett nytt projekt där patienten själv på internet kan skriva en remiss till blodprovstagning, lämna blodprov och sedan se resultatet samtidigt som svaret registreras i journalen och behandlande läkare ser svaren. Ett sätt att aktivera och involvera patienten i sin egen vård och samtidigt spara en del administration för vården.

Patienten och forskningen

Det är inte alltid patienten och forskaren har samma åsikt om vad som ska beforskas. Genom att utveckla en metod för att fånga upp sådana forskningsområden och initiera projekt kan omhändertagande och hantering av sjukdomarna vid sidan av det klassiskt medicinska utvecklas.
Detta projekt genomfördes av Stiftelsen FoU-centrum Spenshult och Reumatikerförbundet.

Läkemedel

I läkemedelsstudier diskuterades effektiviteten och doserna för olika behandlingar med biologiska läkemedel. Ett hett ämne är också om behandling ska avslutas eller inte när patientens sjukdom ligger lugn, så kallad remission. Flest studier fanns för ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA), följt av SLE där olika behandlingsalternativ med biologiska läkemedel som ännu inte är standard för sjukdomen togs upp. Även för juvenil idiopatisk artrit debatterades resultat av biologisk behandling.

Hjärtan och rökning

Hjärtpåverkan uppmärksammas allt mer vid de reumatiska sjukdomarna, så även vid detta tillfälle då RA, SLE och systemisk skleros (sklerodermi) berördes. Ett annat brännande ämne är rökningens betydelse för både utveckling av sjukdom och för smärta.

Kostnader

De behandlingar som används mer och mer är dyra och därför är kostnadseffektiviteten viktig. Hur samhällskostnadernas förändras om och när behandlingar lett till fortsatt möjlighet att yrkesarbeta och också hur kostnaderna förändras när läkemedlen minskar sjukdomsaktiviteten avhandlades.

Basal forskning

Vad händer inne i kroppen vid reumatiska sjukdomar? Vilka celler och signaleringsvägar är involverade? Vilka markörer kan man finna i blodet före debut av en sjukdom? Samtliga viktiga frågor för att forskarna ska förstå sammanhangen och för att nya effektiva behandlingar ska se dagens ljus.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler