Premiär för upplysningskampanj om ankyloserande spondylit (AS)

På kampanjsajten www.HarDuRyggont.se kan man öka sina kunskaper om AS och om vilken hjälp som finns att få. Bakom kampanjen står Netdoktor i samverkan med Reumatikerförbundet.

– Att ha ont i ryggen är ett problem som många svenskar har. De flesta tror nog att det är arbetsrelaterat, eller söker andra orsaker till smärtan än att det kan vara en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom. Det här är en angelägen upplysningskampanj för att få ut mer kunskap om AS och få fler att söka hjälp för smärtan, säger Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor.

Upplysningskampanjen omfattar ett kunskapstest samt ett antal informationsmejl till intresserade deltagare, och syftar till att få ut mer kunskap om den inflammatoriska ryggsjukdomen AS. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Lennart Jacobsson, professor, överläkare, Reumatologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. 

Informationsbehovet stort om AS

Hundratusentals svenskar har ont i ryggen och många drabbade kan ha den kroniska inflammatoriska ryggsjukdomen ankyloserande spondylit, AS. Patienter får ofta vänta i åratal på diagnos och behandling och kunskapsbehovet är stort både bland allmänhet och inom sjukvården. Därför startar i dag Netdoktor en upplysningskampanj om AS.

AS, som tidigare kallades Bechterews sjukdom, är en kronisk ryggsjukdom som ofta orsakar svår smärta och stelhet. Sjukdomen utvecklas smygande och börjar vanligen i 20-30-årsåldern. AS börjar ofta med en molande värk i ryggslutet på natten. Ett annat tecken är stelhet på morgonen som minskar vid rörelse och försämras vid inaktivitet.

Många får diagnosen AS först efter många år med svåra smärtor i ryggen. Symtomen kan ibland vara diffusa och det är ganska vanligt att AS-patienter får rätt diagnos först efter att ha besökt flera olika läkare. Det fick Linda Johnsson uppleva. När hon var 13 år fick hon diagnosen juvenil ankyloserande spondylit. Då hade hon haft värk i tio år.

– Jag minns inte alla turer eftersom jag var liten. Men jag minns lättnaden över att äntligen få reda på att jag hade AS, och över få rätt behandling, säger Linda Johnsson, styrelseledamot i Unga Reumatiker.

Netdoktors upplysningskampanj, som genomförs i samverkan med Reumatikerförbundet, syftar till att öka kunskapen om inflammatorisk ryggsjukdom hos allmänheten. Men även inom sjukvården behövs ökade kunskaper. Det tar ofta lång tid innan patienter får rätt diagnos. Detta beror delvis på sjukdomens gradvisa förlopp, men även på att det kan dröja innan patienten får träffa en reumatolog.

– Det är mycket viktigt att ställa diagnosen så tidigt som möjligt så att rätt behandling kan sättas in. Det finns i dag bra metoder med sjukgymnastik och läkemedel som gör att smärta, stelhet och inflammationen i ryggen minskar. Med rätt behandling kan många i dag leva utan smärta och klara av att jobba, säger professor Lennart Jacobsson, överläkare vid Reumatologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och Netdoktors expert för kampanjen.

– Kunskapen inom primärvården måste bli bättre och det behövs samverkan mellan primärvården och reumatologklinikerna för att hitta dem som har en misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom, säger Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Lennart TH Jacobsson, professor, överläkare, Reumatologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Kampanjen drivs i samverkan med Reumatikerförbundet, som via sina informationskanaler informerar om AS. 

Upplysningskampanjen genomförs i samarbete med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD, som har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på upplägget av projektet.

Läs mer om ankyloserande spondylit

Läs mer om Netdoktor

Relaterade artiklar

Visa fler