PRESSMEDDELANDE: Ris och ros till reumatikervården i Kalmar län

Bra väntetider men låg förskrivning av biologiska läkemedel är omdömet när Reumatikerförbundet granskar situationen i Kalmar län.

Att det finns tillräckligt med reumatologer är en förutsättning för att patienter med reumatiska sjukdomar ska få bästa möjliga vård och behandling. En ny undersökning visar att det behövs ett tillskott av 25 nya specialister i reumatologi årligen under de kommande tio åren i Sverige.

Det är framför allt på länssjukhusen som bristen på reumatologer visar sig. Att vården inte är jämlikt fördelad i Sverige har bland annat Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting påtalat. Inom reumatologin finns stora skillnader i till exempel förskrivning av läkemedel och rehabilitering.  

Reumatikerförbundet, som under helgen haft sin stämma i Borgholm, passade på att granska hur Kalmar län ligger till i detta sammanhang.  -  Det är glädjande att konstatera att just i Kalmar län ser situationen bra ut för reumatiker när det gäller väntetider. De är korta och tillgången på reumatologer är god, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet. 

-  Vi i Reumatikerdistriktet Kalmar har varit tydliga med hur betydelsefullt det är med kortväntetider och snabb diagnos för att bromsa sjukdomsförloppet. Vi har regelbundet träffar medlandstingspolitikerna, så att de är införstådda med hur viktigt detta är, säger Gerd Mahl-Nilsson ordförande i Reumatikerdistriktet Kalmar. 

-  Det som däremot oroar oss är att Kalmar län ligger lågt i sin förskrivning av biologiska läkemedel till dem som har reumatoid artrit, alltså ledgångsreumatism. I Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser 2011 ligger Kalmar som sjätte landsting från botten. Får alla rätt behandling utifrån sina vårdbehov undrar vi? 

- Reumatikerförbundet kommer att fortsätta att följa utvecklingen inom reumatikervården så att våra medlemsgrupper får den vård de av medicinska skäl behöver och har rätt till, avslutar Anne Carlsson.


För mer information kontakta:

Anne Carlsson, förbundsordförande Reumatikerförbundet, 070-522 25 65
Gerd Mahl-Nilsson, ordförande Reumatikerdistriktet Kalmar, 070-604 78 21

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler