Primärvården i fokus när psoriasisartrit diskuterades

Idag välkomnade Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet riksdagsledamöter, landstingspolitiker, tjänstemän från SKL och Socialstyrelsen till ett rundabordssamtal om psoriasisartrit. 

Samtalet inleddes med en patientbetraktelse från Stina Morian om hur det var att leva med psoriasisartrit.

-Jag skulle vilja att det fanns en ansvarig läkare eller sjuksköterska för patienterna. En person som patienten kan hålla i handen eller utkräva ansvar för, säger Stina Morian.

Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet genomförde tillsammans med hälsoportalen Netdoktor den hittills mest omfattande patientundersökningen i Sverige av personer som fått diagnosen psoriasisartrit, eller som har psoriasis och ledsmärtor som tyder på psoriasisartrit. NetDoktor presenterade resultat från undersökningen:

  • Den genomsnittliga väntetiden på diagnos hos personerna i undersökningen är 3,5 år.
  • Undersökningen visar att personer med diagnos är betydligt mer nöjda med vården än personer med ledsmärtor utan diagnos. En allvarlig signal är att personer utan diagnos har mycket hög användning av smärtstillande läkemedel. Användningen av läkemedel med opiater, som är starkt beroendeframkallande, är också mycket hög.
  • Bland personer med psoriasis och ledbesvär som tyder på psoriasisartrit var det en hög andel, cirka 40 procent, som hade haft ledbesvär i över tio år. Många har träffat flera olika läkare, en del över tio olika läkare, utan att kunna få besked om vad ledbesvären beror på.

Primärvårdens viktiga betydelse

Flera deltagare lyfte primärvårdens betydelse. Marie Lawrence som arbetar med kunskapsstyrning på SKL lyfte vikten av en sammanhållen journal och en fungerande primärvård som lösning på vägen till snabb diagnos och behandling för personer med kroniska sjukdomar. Diskussionen runt bordet handlade också om hur kunskapsstöd och kompetensutveckling ska integreras i primärvården.

- En förutsättning är att man skiljer på kunskapsstöd och kompetensutveckling. Kompetensutveckling handlar om att få kunskap att kunna svara på frågan vad PSA är, medan kunskapsstöd handlar om att identifiera de symtom som läkare ser hos patienterna. Som läkare träffar jag inte ’diagnoser’, jag träffar människor med inflammation, smärta och ledvärk, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet.

Medverkande: Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet, Tina Norgren, ordförande Psoriasisförbundet, Lennart Axelsson, S, riksdagen, Kent Björkqvist, moderator, Maria Fälth, KD, Stockholms läns landsting, Ove Andersson, 2:e vice ordförande, Stina Morian, patient med psoriasisartrit och reumatikerföreningen Stockholm, Anders Berg, Socialstyrelsen, kunskapsstyrning, Marie Lawrence, SKL, kunskapsstyrning, Gerd-Marie Ahlenius, reumatolog, Norrlands universitets sjukhus, Susanne Nordling, MP, Stockholms läns landsting, Eva-Maria Dufva, intressepolitisk chef, Reumatikerförbundet, Barbra Bohannan, verksamhetssamordnare, Psoriasisförbundet, Ann-Charlotte Beckman, vd Netdoktor

Rundabordssamtalet genomfördes med ekonomiskt stöd från Novartis.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler