Pris för smärtforskning

Smärtforskningen är på väg att ta stora steg framåt. Trots att inga förändringar syns på röntgen kan smärtan förklaras.

Eva Kosek, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, har under flera år fått stöd från Reumatikerförbundets forskningsfond som gjort en riktad satsning på smärtforskning. Hon har visat hur smärtan utvecklas hos patienter med fibromyalgi och även vad som gör smärtan bestående.

Eva Koseks forskning kan förklara att många kan känna smärta från till exempel en led utan att man kan se några förändringar i leden på röntgen. Fokus är bland annat att förstå mer av vad som händer i hjärnan och hur det påverkar patienternas kliniska symtom vid smärta från muskler och skelett. Forskningsgruppen jobbar även aktivt med olika behandlingsalternativ som läkemedel, sjukgymnastik/träning och kirurgi.

Eva Koseks grupp och samarbetspartners har under en längre tid studerat mekanismer som reglerar smärta för att förstå hur gliaceller (stödjevävnad i hjärnan, som även har kopplingar till vårt immunförsvar) påverkas på olika sätt. Både mekanismer som gör att hjärnans känslighet ökar och att kroppens egna signalsystem för att motverka smärta påverkas, har studerats.

Styrelsens motivering löd: "Priset tilldelas Professor Eija Kalso vid Helsingfors universitet och docent Eva Kosek vid Karolinska universitetet för deras banbrytande forskning om akut och kronisk smärta. Deras forskning har, och kommer fortsatt få, stor betydelse för smärtbehandlingen av stora patientgrupper i vårt samhälle." Priset delades ut den 5 december på Medicinska riksstämman.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler