​Prisas för forskning om SLE och njurinflammation

På Reumadagarna i Västerås, 13 september, delades Nanna Svartz-stipendiet ut till Iva Gunnarsson, docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, för hennes forskning om njurinflammation vid SLE.

Mellan 6 000 och 8 000 personer lever idag med SLE, en allvarlig men också relativt okänd sjukdom som framför allt drabbar kvinnor. Sjukdomen angriper ofta de inre organen, bland annat njurar och hjärta/kärl.

Iva Gunnarsson har identifierat biomarkörer som underlättar för prognos och behandlingssvar. Hon har även varit ansvarig för ett multidisciplinärt forskningsprojekt och byggt upp en unik SLE-kohort tillsammans med sina forskarkollegor.

Hur känns de

– Det känns jättekul. Det är roligt att det uppmärksammas det man gör, både för mig och för arbetsgruppen. Det är många som jobbar med det här.

Varför är den här forskningen viktig

– Det är små patientgrupper men de är sjuka och riskerar organskador om det inte behandlas. Dagens riktlinjer innefattar bara en biopsi men man bör även göra en uppföljande biopsi. Om det är en kvarstående inflammation behöver det behandlas.

– Det ligger lite utanför, jämfört med till exempel RA. Det är ett mindre område och det finns inte lika klara riktlinjer för utvärdering.

Hur länge har du forskat på det här?

– Sedan mitten av 90-talet då jag började titta på det i mitt doktorandprojekt. Men det är ett samarbete med många personer. Det är flera som har disputerat under åren.

Vad händer härnäst?

– Jag ska fokusera mer på det material som vi samlat in. Förhoppningen är att hitta en kombination av biomarkörer som kan visa om inflammationen är svårare eller lindrigare och hur mycket man behöver behandla. Då skulle det kunna räcka med ett enkelt blodprov istället för en biopsi.

Fakta

Nanna Svartz-stipendiet instiftades 1999 av Reumatikerförbundet och Pfizer och delas ut varje år. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism. Stipendiet är på 50 000 kronor.

Om SLE

Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en systemsjukdom som drabbar cirka 400 personer varje år, främst kvinnor.

I Sverige lever mellan 6 000 och 8 000 människor med SLE. 

Här kan du läsa mer om Reumadagarna i Västerås

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler