Professor Karin Harms-Ringdahl

Sveriges första professor i sjukgymnastik/fysioterapi, Karin Harms-Ringdahl, har uppnått den aktningsfulla titeln professor emerita! Sådant måste naturligtvis firas, och det gjordes med ett heldagsseminarium vid Karolinska institutet. Under ledning av professor Christina Opava, talade många av hennes tidigare doktorander samt andra forskare inom fältet.

Inledde gjorde rehabiliteringsnestorn, professor emeritus Jan Ekholm, som var Karins handledare under hennes doktorandstudier. I hans laboratorium experimenterade Karin tillsammans med andra blivande auktoriteter, exempelvis reumatolog Ralph Nisell, om biomekaniska faktorer och smärtans utbredning i olika lägen, vilket också präglade hennes avhandling. Hon beskrev också fysisk träning som förebyggande och rehabiliterande åtgärd.

Bred forskning 

Karin handledde sjukgymnaster inom många diagnosområden. Christina Opava var hennes andra doktorand, så Reumatikerförbundet har av den anledningen all anledning att vara tacksamma. Christina har betytt mycket för rehabiliteringsforskningen inom fältet rörelseorganens sjukdomar. Christina berättade om sin forskning, om den stora vikten av fysisk träning bland reumatiker och att det INTE är sjukdomsfaktorer som avgör om man som reumatiker är fysiskt aktiv eller inte. I hennes stora PARA-studier letar man febrilt efter effektiva metoder att hjälpa reumatikerna att öka sin aktivitetsnivå genom olika former av stöd.
Karin Harms-Ringdahls doktorander spänner alltså över ett brett fält. De har forskat om arbetslivet; 40 % hade inte kondition att klara jobbet som sjuksköterska, hälften av alla gravida får ont i ryggen och om den besvärliga foglossningen, om flygmedicin där flygare och fallskärmshoppare utsätts för väldiga gravitationskrafter som gör att även lätta hjälmar kan skada nacken, att både ben- och muskelmassa avtar i viktlöst tillstånd och att benmassan inte går att få tillbaka.
Hon har pekat på att rörelserädsla hindrar rehabilitering, att det är vanligt såväl efter operation som efter hjärtproblem, och om behovet av att förstå detta och utmana sin rädsla under trygg ledning. Men även rörelseglädje har hon berört vilket lätt glöms bort i vår problemorienterade vård.

Även sjukgymnasten Maria Klässbo, känd för oss med sin höftskola som numera är integrerad i BOA:S artrosskola, talade. Hon berättade att artrosskolan nu bedrivs vid 256 enheter i landet och har haft cirka 16 000 patienter. Hon slog ett slag för EBP = EvidensBaserad Praktik, det vill säga hur forskningskunskaper i vård och rehabilitering på olika sätt kan omsättas till vården.

Positiva tillrop

De tidigare doktoranderna talade mycket uppskattande om Karin, där hennes oändliga positiva stöd till sina doktorander var tydligt. Bra!  Spännande! Vad fick du det ifrån! Vad kul – så har jag inte tänkt! var några tydliga exempel på en handledare som ser möjligheter och inte tänker på sin egen prestige. Lika viktigt var kanske att Karin så starkt bidragit till att göra sjukgymnastik i Sverige till en akademisk disciplin, både med forskning och utbildning. Det handlade om att definiera ämnet sjukgymnastik, att skapa en kunskapsbas, att utveckla mätmetoder och skapa en kritisk massa av forskarutbildade sjukgymnaster. Det framstod som större delen av auditoriet hade gått Karins forskningsförberedande fördjupningskurs.

Kvinnlig förebild

Karin har haft ett trettiotal doktorander att handleda till disputation och merparten av dessa har också skrivit i den vänbok som tagits fram. Till detta kommer lika många tillfällen som opponent vid disputationer och ännu fler betygsnämnder. Som första professor har hon också fått sitta med i alla tänkbara statliga organ och bedömningsgrupper. Karin har också hunnit med några år i Reumatikerförbundets forskningsråd.

Karin har varit och är en viktig förebild för många kvinnor i vården som vill gå vidare i en forskarkarriär, och det behövs.

TACK Karin för en enastående karriär med patienten i centrum! Vi ser gärna bakåt, men hoppas även på att du vill fortsätta dela med dig!!

I tidskriften Fysioterapi nummer 3 - 2013 finns en artikel om "Karins kraft som gav kåren vingar".

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler