Projekt "Prima primärvård"

Reumatikerförbundet har tillsammans med Handikappförbunden och tre andra patientföreningar deltagit i projektet ”Prima primärvård – En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar”. Projektet har varit en del i regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.

"Prima primärvård" har fått ekonomiskt stöd av Socialdepartementet och pågått i tre år. Handikappförbunden har fungerat som samordnare och en person har varit anställd där på heltid för att arbeta med projektet.  

Syftet är att primärvården ska erbjuda bästa möjliga vård för personer med långvariga sjukdomar så som reumatiska sjukdomar, hjärt-lungsjukdom, astma-allergi och diabetes.

Bakgrunden till projektet är att primärvården inte fungerar tillräckligt bra idag för berörda målgrupper. Projektgruppen har tagit fram kriterier för hur en vårdcentral bör arbeta för att tillgodose de behov som människor med kroniska sjukdomar har.

http://www.hso.se/Material/Utbildningsmaterial/Prima-primarvard/

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler