RA ämne på Eular

Den reumatologiska kongressen rullar vidare med fullspäckade dagar av föreläsningar och inressanta möten. Deltagarna skulle säkert önska att de kunde klona sig för det finns så många intressanta ämnen.

Behandlingskombinationer

Många föreläsningar handlar om behandling av RA. En av föreläsningarna sammanfattade de framsteg som gjorts under det senaste året. Det handlade framför allt om etablerade behandlingar och hur läkarna allt tydligare förstår vilka kombinationer som är mest effektiva.
Man berättade också att forskningen kring möjligheterna att individanpassa behandling ökat.

Olika angreppssätt

En annan föreläsning handlade om nya biologiska behandlingarna som inte är riktade mot TNF. Det finns flera lovande kandidater men fortfarande behövs fler studier innan dessa läkemedel är redo att introduceras på marknaden.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler