Rätt diagnos efter 16 år

Många lider av ryggont år efter år utan att få rätt diagnos eller rätt behandling. Därför samverkar Reumatikerförbundet med Netdoktor i upplysningskampanjen HarDuRyggont.se. Detta har Svenska Dagbladet uppmärksammat i sin artikel om Emma Terander 35 år.

- Skälet till medverkan i kampanjen är att vi under många år har arbetat för att människor med ryggsmärta ska få en snabbare diagnos eftersom vi vet att allför många lider av Ankyloserade spondylit AS, utan att de själva eller sjukvården känner till det, säger Anne Carlsson ordförande i Reumatikerförbundet. Kampanjen har hittills nått 35 000 människor, av dessa har 1500 angett symtom som skulle kunna visa sig vara AS, två tredjedelar av dem säger att sjukvården inte har tagit deras ryggsmärta på allvar. 

- 2012 kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. I dessa framgår det tydligt att reumatiska ryggsjukdomar likt ankyloserade spondylit ska prioriteras.

"- Tyvärr fastnar allför många patienter i primärvården där de inte kommer vidare och får träffa en specialist som kan ställa diagnosen ankyloserande spondylit. Vi kommer oförtrutet att ställa krav på sjukvården och dess beslutsfattare så att tiden till diagnos kortas avsevärt", säger Anne Carlsson. 

Emma är en av tusentals drabbade. Hon fick vänta 16 år för att få rätt diagnos.

Läs berättelsen om Emma i SvD

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler