Regeringen backar och återinför det gamla begreppet om arbetsförmåga

Efter påtryckningar och livliga diskussioner i riksdagen backar nu Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister och återinför de gamla begreppet, att arbetsförmågan ska prövas mot "normalt förekommande arbeten" efter sjukskrivning i 180 dagar. Men redan 2013 kommer ett nytt förslag på begrepp som bygger på "egna medicinska förutsättningar för arbete".

Reumatikerförbundet har sedan den nya lagstiftningen kom 2008 risat och rosat de olika delarna i lagen. Vi hade helst sett att lagstiftning hade föregåtts av en parlamentarisk utredning, den tillsattes nu ett par år efter vilket var helt fel tycker vi. Att nu regeringen backar är dock bra, det visar att de har lyssnat på opinionen. För Reumatikerförbundets del finns det fortfarande områden i lagstiftningen som vi är missnöjda med och som inte har varit föremål för någon översyn alls.

Det är reglerna kopplade till möjligheten att beviljas sjukersättning. Begreppet att arbetsförmågan ska vara nedsatt för "alla förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden, för all överskådlig framtid" fungerar inte för våra medlemmar. De som har nedsatt arbetsförmåga till viss del och klarar av att arbeta 50 procent i sitt arbete får klara sig på den halva lönen eftersom de nekas sjukersättning på den resterade delen. De ska enligt lagstiftningen, säga upp sig och ta ett annat heltidsarbete exempelvis inom Samhall eller hitta en lönebidragsanställning. Ålder bostadsort, utbildning tas inte hänsyn till. Vi har sedan 2008 påtalat att detta inte kan vara försvarbart. Bland våra medlemmar är många fullt arbetsföra men för en del av dem, med en allvarlig reumatisk sjukdom kan arbetsförmågan var nedsatt till viss del. Att kräva att de ska säga upp sig, om de har ett arbete, eller leva på halva lönen, är oetiskt.
Vill du veta mer? Kontakta Kristina Söderlund, Intressepolitisk ombudsman på Reumatikerförbundet. kristina.soderlund@reumatikerforbundet.org

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler