Kroniskt sjuka ska kunna skatta sin hälsa på nätet

I framtiden ska kroniskt sjuka kunna skicka in data om sin hälsa till sjukvården direkt via nätet.

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett register där kroniker inför varje läkarbesök ska få skatta sin hälsa. Förebilden är Svensk reumatologisk förenings kvalitetsregister. Inför varje läkarbesök rapporterar patienten in hur man har mått under den senaste tiden.

På en dator, oftast placerad på reumatologens mottagning, eller hemma via ”mina vårdkontakter”, knappar patienten själv in mått på upplevd smärta, trötthet, generellt hälsotillstånd och aktivitetshinder i vardagen.  

Reumatikerförbundet tycker att det är glädjande att Svensk reumatologisk föreningskvalitetsregister kan tjäna som förebild för andra diagnoser och ge patienten ett större inflytande via sin egen vård- och behandling vilket gör att följsamheten blir mycket bättre. 

Socialstyrelsen ska vara klara med uppdraget senast den 30 mars 2014.

Källa: Dagens Medicin

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler