Reumatiker vill vara mer delaktiga i sin vård

Bara fyra av tio patienter med ledgångsreumatism har en plan för sin behandling. 

 

Många patienter saknar grundläggande kunskap om att deras sjukdomen kan orsaka permanenta skador i lederna. Det visar en global patientenkät som omfattar mer än 10 000 patienter. Undersökningen ”Join the fight against RA” är den enskilt största globala patientenkäten för personer med rematoid artrit, RA (även kallat ledgångsreumatism). Undersökningen har genomförts av Harris Interactive på uppdrag av AbbVie i 42 länder och resultaten presenteras vid den internationella vetenskapliga konferensen, EULAR, som samlar världens främsta experter på reumatiska sjukdomar.

Resultaten visar att patienternas delaktighet i vården är begränsad. Trots att RA är en allvarlig och progressiv sjukdom där skador på leder inte går att reparera i efterhand så är det väldigt få som tillsammans med sin doktor tar fram en plan för hur sjukdomen ska behandlas. Bara hälften av patienterna i Sverige har en dialog med sin läkare om hur man ska ta hand om sin sjukdom. Motsvarande siffra globalt är sju av tio.

- Den här undersökningen visar på ett stort behov av att patienter och läkare arbetar närmare varandra. Sverige har en bra hälso- och sjukvård men den är dålig på att involvera patienter i behandlingen. För att lyckas få med patienten som medskapare i vården så behöver vården ändra sin syn på patienten.  Alla vinner på att patienten blir mer involverad, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

​Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker. På föreningsmötet eller på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd.  

Bli medlem här!

Relaterade artiklar

Visa fler